فروش ویژه

مجوزهای فروشگاه

نور و روشنایی

نور و روشنایی

نور و روشنایی یک محصول وجود دارد.

 • 15% تخفیف !
  148,750 تومان 175,000 تومان -15%
  جدید حراج!

  لیزر سبز خطی تبلیغاتی برای فروشگاه و ماشین استفاده از لیزرهای تبلیغاتی که به رنگ سبز و به صورت خطی می باشند اخیرا در فروشگاه ها و مغازه ها و همچنین بر روی ماشین های دکه ای یا کیوسکی به وفور استفاده میشود این لیزرها یک نور سبز را در امتداد افق به مسیر خاصی تا کیلومترها پرتاب میکنند و وسله ای برای تبلیغات هستند

  148,750 تومان 175,000 تومان
  موجود است